רשימת הנרשמים לוובינרים
גישה לרשימת הנרשמים Access to the attendees list

23 לינואר 2019: Overview of MDSAP Audit Model

20 לפברואר 2019: MDSAP Non-conformity grading

13 למרץ 2019: MDSAP – Regulatory processes and country-specific requirements

נגישות