טוען אירועים
אירוע כבר עבר.

רשות המסים מנהלת מסע אכיפה, חקירות וביקורות, בסוגיות הקשורות לערך הטובין לצרכי מכס – תמלוגים, כשרות, עמלות, בדיקות בקרת איכות, אמצעי ייצור המסופקים ליצרן ועוד. אחד מהכלים המשמעותיים העומדים לרשות המכס בעניין זה הינו תצהיר היבואן, שכל יבואן מחויב למלאו אחת לשנה בנוגע לכל ספק וספק. חשיבותו של העניין לציבור היבואנים ולעוסקים בסחר חוץ – רבה ביותר, שכן אי הכרת העקרונות המשפטיים עלולה להביא לחשיפה אזרחית והוצאת שומות רטרואקטיביות, ובמקרים חמורים יותר – לחשיפה פלילית.
תצהיר יבואן – מכס ומע”מ
כיצד למלא באופן נכון את תצהיר היבואן
ולהימנע מחשיפות פליליות
יום א’, 30.4.17 בין השעות 14:00 – 15:00
היכן שתבחר…

בתכנית:
מהו “ערך טובין לצרכי מכס”?
האם זה רלוונטי גם לענייני מע”מ ביבוא?
מהו תצהיר היבואן?
מהי משמעותו המשפטית של התצהיר
מי מוסמך לחתום על התצהיר?
מה קורה אם חלו שינויים לאחר מילוי התצהיר?
האם יש להצהיר תוספות שצריך להוסיף על המחיר ששילמתי למוכר?
מה דינן של עמלות שאני משלם למתווך?
מה מעמדן של הוצאות כשרות שאני משלם למשגיחים שונים בארץ ובחו”ל?
אני שולח איש מטעמי שיוודא שרק סחורה שהזמנתי תועמס על המכולה בהודו. האם יש להצהיר על העלות שלו לערך לצרכי מכס?
אני שולח תבניות לספק לייצור המוצרים שלי. האם צריך להצהיר על מרכיב התבניות לערך לצרכי מכס?
האם יש להצהיר על תמלוגים שאני משלם לבעל זכויות בארץ או בחו”ל?
המרצה:
עו”ד גיל נדל, שותף, ראש תחום יבוא יצוא וסחר בינ”ל, מחלקת מיסים, גולדפרב זליגמן עורכי דין.